KOZMETİK ÜRÜNLERDE STABİLİTE

Kozmetik Ürünlerde Yapılan Stabilite Testleri

KOZMETİK ÜRÜNLERDE STABİLİTE

 

Bildiğiniz üzere piyasaya sürülen her bir kozmetik ürün için stabilite testleri yapılması gereken zorunlu testlerdir. Kozmetik ürünler Ar-Ge aşamasında iken stabilite testlerine tabi tutulmalı, stabilitesi uygun olan ürünler piyasaya sürülmelidir.

Stabilite testleri

Kozmetik ürünlerde yapılan stabilite testleri şu parametreler dikkate alınarak yapılmalıdır.

1)     Ögörülen depolama, ulaştırma ve kullanım şartları altında kozmetik ürün fiziksel olarak tam ve stabil olmalıdır.

2)     Kimyasal olarak kozmetik ürün stabil olmalıdır.

3)     Mikrobiyolojik olarak kozmetik ürün stabil olmalıdır.

4)     Kozmetik ürün içeriğindeki bileşenler ve kozmetik ürünün ambalajı stabil olmalıdır.

Hızlandırılmış Stabilite Testleri

Hızlandırılmış stabilite testleri kısa sürede yapılan stabilite testlerdir. Hızlandırılmış stabilite testleri kozmetik ürün piyasaya sürüldükten sonra muhafaza edilebileceği tahmini bir sıcaklıkta ve tahmini nem ortamlarında numunelerin muhafaza edilmesi ve periyodik olarak alınan ölçümlerle stabilitesi hakkında bilgi toplanması esasına dayanır.

Stabilite Testleri Nasıl Düzenlenir?

Ürünlerinizi nasıl bir stabilite testine tabi tutacağınızı belirlemeniz için aşağıdailere göz önünde bulundurmalısınız:

1)     Ürünleriniz için belirlediğiniz normal ve öngörülebilir kullanım koşulları nelerdir?

2)     Ürünlerinizin görünüş, renk, koku gibi organoleptik özellikleri nasıldır?

3)     Ambalaj materyaliniz nedir? Kullanmış olduğunuz ambalaj materyaliniz ürününüz için sizce uygun mudur?

Stabilite testlerinize başlamadan önce stabilite testlerinde kullanacağınız cihazlarınız ile ürününüzde başlangıç ölçümleri yapmalı ve yukarıdaki sorulara vereceğiniz yanıtlar ile kayıt altına almalısınız.

Kozmetik Ürünlerin Raf Ömürleri

Kozmetik ürünlerin raf ömürleri hakkında bir önceki yazımızda sizlere bazı bilgiler sunduk. “KOZMETİK ÜRÜNLERİN SON KULLANIM TARİHLERİ VEYA MİNİMUM DAYANMA SÜRELERİ NASIL BELİRLENİR?” isimli yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz.

Kozmetik ürünün formülasyonu,

Kozmetik ürünün ambalajı,

Kozmetik ürünün kimyasa ve fiziksel özellikleri,

Kozmetik üründe ne zaman fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik değişiklik olduğu

Raf ömürlerinin belirlenmesinde göz önünde tutulur. Görüldüğü gibi tüm bunlar stabilite testleri ile gözlemlenen parametrelerdir. Yani kozmetik ürünlerin raf ömürleri yapılan stabilite testleri sonucu elde edilen veriler ile belirlenir.

Genel olarak hızlandırılmış stabilite testleri kısa sürede sonuca gidilmesi bakımından daha çok tercih edilir. Hızlandırılmış stabilite tstleri genellikle 37°C, 40°C veya 45°C’de 1,2,3 veya daha fazla süre ile yapılan testlerdir. Sıcaklık ve süre ürüne göre belirlenmektedir.

Stabilite testleri bitmiş kozmetik ürünün piyasaya sürüleceği ambalaj materyali ile yapılmalıdır. Ambalaj materyali stabiliteyi doğrudan etkilemektedir.Eğer ürün birden fazla ambalaj materali ile piyasaya sürülecekse tüm ambalaj çeşitleri için stabilite testi yapılmalıdır.

Stabilite testleri ile ürünün;

1)     Görünüş, renk ve koku gibi organoleptik özelliklerindeki değişiklikler,

2)     Ambalajındaki değişiklikler,

3)     pH,

4)     Viskozite,

5)     Ağırlıktaki değişiklikler,

6)     Mikrobiyoloji karakteri,

7)     Spesifik ürünlerde analitik veriler ile diğer özellikler

İncelenmelidir. Periyodik olarak bu hususlarda ölçüm alınmalı, kayıt edilmeli ve başlangıç ve diğer ölçümler ile arasında anlamlı değişiklikler olup olmadığı incelenmelidir.