KOZMETİK ÜRÜN ÜRETİCİSİ KİMDİR?

Kozmetik ürün üreticisi ve sorumluluklarını bu yazımızda sizlere anlatacağız.

'KOZMETİK ÜRÜN ÜRETİCİSİ KİMDİR?


Kozmetik ürün üreticisi 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu’nun 4. Maddesine göre “Bir kozmetik ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici isaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kisi; üreticinin Türkiye dısında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenligine iliskin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kisi, bu Kanunun uygulanması bakımından üretici sayılır.” Şeklinde tanımlanmıştır.


Bu tanımda dikkat edilmesi gereken noktalar:


1-Üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kisi


2-Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilci veya ithalatçı


3-Ürünün tedarik zincirinde yer alan veya faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişi


Üretici olabilir. Her üç durumdan ötürü üretici sıfatına haiz olan gerçek veya tüzel kişiler de aynı şeylerden aynı derecede sorumludur.


Üreticinin sorumlulukları nelerdir?


Üretici her şeyden önce piyasaya sürdüğü ürünün insan sağlığına uygun olduğundan emin olmalıdır. Piyasaya sürdüğü ürünlerin muhakkak gerekli testleri yapılmış, bitmiş ürünün güvenliği değerlendirilmiş ve uygun bulunmuş olmalıdır.


Üretici ürünlerini piyasaya sürmeden önce muhakkak Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapmalıdır. Bildirimi yapılmamış ürünler piyasada yer alamazlar.


Ürünlerin Sağlık Bakanlığı UZEM Zehir Danışma Merkezi’ne de bildirimi yapılmalıdır. Bu bildirimde ürünün içeriğindeki maddeler ayrıntılandırılarak bildirilir.


Üretici Sorumlu Teknik Eleman istihdam etmek zorundadır. Sorumlu Teknik 


Eleman Kozmetik Yönetmeliği Madde 13’de şu şekilde tanımlanmıştır: “Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.


Eczacı veya kozmetik alanında en az iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyologlar üretici tarafından sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilirler. Sorumlu teknik eleman, İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzuna uygunluğun sağlanmasından da sorumludur. Sorumlu teknik eleman, ülke mevzuatını bilmekle yükümlüdür.”


Yani eğer üretici Eczacı veya kozmetik alanında fiilen iki yıl çalıştığını belgeleyen kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog ise kendisi de ürünlerinin sorumlu teknik elemanlığını yapabilir.


Üretici ürünün A’dan Z’ye güvenli ve yasalara uygun olmasından sorumludur. Ürünün ambalajlanması da üreticinin son derece dikkatli davranması gereken bir konudur. Kullanılan ambalaj sağlığa zararlı olmamalıdır. Ayrıca kullanılan ambalajlar bitmiş ürün ile temas halinde olduğunda ürün ile herhangi bir reaksiyona girmemeli veya ürünün fiziksel veya kimyasal yapısına zarar vermemelidir. Yani ürün ile geçimli olmalı ve ürün için inert olmalıdır. Ambalajlarda ve etiketlemelerde insan sağlığını ve çevre sağlığını etkileyecek materyaller kullanılmamalıdır. Özellikle ürün etiketinde kullanılan boyalara muhakkak dikkat edilmelidir.


Üretici ürününün mutlaka “İyi İmalat Şartları-GMP” koşullarına uyan bir üretim tesisinde üretildiğinden emin olmalıdır. Eğer ürününü fason üretiyorsa fason üretim yaptırdığı yerin, eğer ürününü yurt dışından ithal ediyorsa yurt dışında üretilen yerin GMP sertifikasını bünyesinde temin etmelidir.


Üretici ürünün ürün bilgi dosyasını hazır bulundurmalıdır. Ürün bilgi dosyası kozmetik ürünün nüfus cüzdanı niteliği taşımaktadır. Ürün bilgi dosyası kozmetik ürünün güvenlik değerlendirme raporunu da içermelidir.


Sağlık Bakanlığı istediğinde üretici Bakanlığa tüm belgelerini iletmek mecburiyetindedir. Bu sebeple üretici kendi bünyesinde gerekli olan tüm evraklarını bulundurmalıdır.


Eğer kozmetik üründe herhangi bir değişiklik yapılacaksa muhakkak Sağlık Bakanlığı’na yapılan değişiklik hakkında bildirimde bulunulmalıdır.

''